मराठी ग्रिटिंग: देव शुभेच्छापत्रे
मराठी सण, समारंभ, जयंती, जागतिक दिन, वाढदिवस, अभिनंदन, वाङ्निश्चय, बरे व्हा, लग्न, बाळाचे आगमन, मुलगा झाला, कन्या / मुलगी झाली, नवीन घर, माफी, साठी इ. मराठी संदेश व ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे