मराठी संदेश: वाढदिवस
वाढदिवसासाठी पाठवायचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

वाढदिवस
मित्रा!

वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा!

वाढदिवस
शुभेच्छा

आयुष्यातले सगळे क्षण आठवणीत राहतात अस नाही, पण काही क्षण असे असतात जे विसरु म्हणताही विसरता येत नाहीत. हा वाढदिवस म्हणजे त्या अंनत क्षणातला असाच एक क्षण. हा क्षण मनाला

...अजून पुढं आहे →