मराठी संदेश: वाढदिवस
वाढदिवसासाठी पाठवायचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

मित्रा! वाढदिवस

वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा!

शुभेच्छा वाढदिवस

आयुष्यातले सगळे क्षण आठवणीत राहतात अस नाही, पण काही क्षण असे असतात जे विसरु म्हणताही विसरता येत नाहीत. हा वाढदिवस म्हणजे त्या अंनत क्षणातला असाच एक क्षण. हा क्षण मनाला ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०