मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
गुरुजी

आमच्या लहानपणी टूजी, थ्रीजी, फोर जी नव्हतं,
फक्त गुरुजी होते!
एक कानाखाली मारली की,
पोरं आपोआप रेंजमध्ये यायची!

हसा ओ
मोबाईल

फक्त मोबाईललाच माहीत असतं...
...
....
.....
आपला मालक काय गुणाचा आहे!

हसा ओ
सुंदर..

म्हातारा पेशंट: डॉक्टर साहेब, मला सुंदर आणि एकदम देखणी नर्स हवीय. जो काय जास्तीचा चार्ज असेल तो मी द्यायला तयार आहे.

डॉक्टर: अहो काका, तुम्ही निदान आपल्या वयाचा तरी

...अजून पुढं आहे →