मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

भांडणं
हसा ओ
बायको: अहो, शेजारचे नवरा बायको कधीपासून भांडतायत. एकदा तरी जाऊन बघा!
नवरा: नको! मी एक-दोनदा गेलो होतो, त्याचच भांडण असेल.
माय मराठी
हसा ओ
मराठी भाषेचा शृंगार!
"मासा" आणि "माशी" यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही; पण शब्दांची गंमत अशी की "माशाला" स्त्रीलिंगी शब्द नाही आणि "माशीला" पुल्लिंगी शब्द नाही!

त्यातही गंमत अशी, की ... ...अजून पुढं आहे →
डोकं
हसा ओ
शिक्षिका: मुलांनो आज मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे. जो त्याच सर्वात आधी उत्तर देईल त्याला आज मी लवकर सुट्टी देईल! गण्या उठतो आणि आपली बॅग वर्गाबाहेर फेकतो.
शिक्षिका: ही ... ...अजून पुढं आहे →
तक्रार
हसा ओ
बायकोची नवी तक्रार!
कधी स्वतःहुन एखादा नवा मास्क तरी घेऊन दिलात का?
×

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०