मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

गुरुजी हसा ओ

आमच्या लहानपणी टूजी, थ्रीजी, फोर जी नव्हतं.
फक्त गुरुजी होते! एक कानाखाली मारली की सगळे आपोआप रेंज मध्ये यायचे!

उच्च पातळी हसा ओ

घरून काम चालू आहे..
कस्टमर: मला तुमच्यातील उच्च पातळीवरील अधिकाऱ्यांशी बोलायचं आहे.
गण्या: ”अग ऐकलास का ?" २ मिनट ये इकडे ,जरा बोल ह्यांच्याशी!"

संगीताची किमया... हसा ओ

संगीताची किमया अदभुत असते. तुम्हाला माहितच असेल, तानसेन गायला लागला की हरणं बाजुला येऊन मंत्रमुग्ध होत असत!

अशीच घटना काल घडली!
नवरा बायकोचे जोरात भांडण चालु होतं. बायको चिडून-चिडून ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०