मराठी संदेश: आयुष्य हे!

आयुष्य हे!
खेळाडू

लोक जेंव्हा तुमच्या विरोधात बोलतील, आवाज वाढवतील तेंव्हा, घाबरू नका. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रत्येक खेळात प्रेक्षक आवाज करतात, खेळाडू नाही ..
खेळाडूला फक्त जिंकायचे असतं!

आयुष्य हे!
संयम

संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे. कारण एक चांगला विचार अनेक वाईट विचारांना नाहीसा करतो.

आयुष्य हे!
अंधार

आयुष्यात अंधार सुद्धा गरजेचा असतो...
चमकायचं असेल तर!