मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे!
आयुष्य

हरवलेल्या वस्तूही सापडू शकतात. पण, एकच गोष्ट अशी आहे की जी एकदा हातातून निसटली की,कोणत्याही उपायानं पुन्हा मिळू शकत नाही. आणि ती असते.. "आपलं आयुष्य".
म्हणूनच.....
मनसोक्त जगा!

आयुष्य हे!
निर्णय

निर्णय म्हणजे आयुष्यातील तोल आहे.
एकदा का तोल चुकला की आयुष्य चुकायला वेळ लागत नाही!

आयुष्य हे!
वेळ आणि आयुष्य...

आयुष्य बदलण्यासाठी वेळ सर्वांना मिळतो.
पण वेळ बदलण्यासाठी आयुष्य पुन्हा मिळत नाही.