मराठी संदेश: शुभ रात्री
शभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

शुभ रात्री
अनुभूती

ना दूर राहील्यामुळे नाती तुटतात,
ना जवळ राहील्याने जोडली जातात.

हे तर अनुभूतीचे पक्के धागे आहेत,
जे आठवणं काढण्याने आणखी मजबूत होतात!

शुभ रात्री
ठेच

नेहमी छोट्या छोट्या चुका सुधारायचा प्रयत्न करा.
कारण मनुष्याला डोंगराने नाही तर छोट्या दगडानेच ठेच लागते!

शुभ रात्री
आपली माणसं

पैशांची गरज भासली तर ते व्याजानेही मिळतात पण,
माणसाची साथ व्याजाने मिळण्याची सुविधा अजुन तरी सुरु झालेली नाही. म्हणून नाती जपा.
आनंदात काय परकेसुद्धा सामील होतात पण न बोलवता दु:खात

...अजून पुढं आहे →