मराठी संदेश: कविता
वाचकांनी पाठवलेल्या काही खास आणि निवडक कवितांचा संग्रह!

२०२०: एक वर्ष असे ही
कविता
ना सुगंध लोणच्याचा
ना कप आईस्क्रीमचा
ना रस उसाचा
ना रस आंब्याचा

एक वर्ष असे ही...

ना लग्नाचे आमंत्रण,
...अजून पुढं आहे →
जगता आलं पाहिजे...
कविता
मरता केव्हाही येतं,
पण जगता आलं पाहिजे.
सुख भोगता केव्हाही येतं,
पण दुःख पचवता आलं पाहिजे.

रंग सावळा म्हणून काय झालं,
कर्तृव उजाळता आलं पाहिजे.
रंग गोरा असला ... ...अजून पुढं आहे →
तेव्हा माघार घ्यावी....
कविता
जेव्हा आपलंच माणूस
अनोळखी होतं ...
तेव्हा... शांतपणे माघार घ्यावी.......

जेव्हा संपतात सारी नाती
काही सकारण... अन
काही विनाकारण....
तेव्हा पुरावे मागू नयेत
नाती संपण्याचे..
तेव्हा.... शांतपणे माघार ... ...अजून पुढं आहे →
मैत्रांगण
कविता
कधी कुणी एकत्र येऊन
ग्रुप मैत्रांचा केला स्थापन
केले त्याचे नामकरण
म्हणती याला मैत्रांगण ।।

विविध क्षेत्री रमुनी येती
सगळे येथे विश्रांतीला
सुख दुःखे ही वाटून घेती
आधार देती ... ...अजून पुढं आहे →
रावण !
कविता
जळत असताना रावणाने
हसून गर्दीकडे बघितलं
तपासा स्वतःच्या चारित्र्याला
मोठ्यानं त्यानं विचारलं.

केलाय मी गुन्हा
सीतेच अपहरण करण्याचा
प्रयत्न नाही केला
मर्यादेची ... ...अजून पुढं आहे →
जपणूक
कविता
पाय जपावा वळण्याआधी
तोल जपावा ढळण्याआधी

अन्न जपावे विटण्याआधी
नाते जपावे तुटण्याआधी

शब्द जपावा बोलण्याआधी
अर्थ जपावा मांडण्याआधी

रंग जपावे उडण्याआधी
मन जपावे मोडण्याआधी

वार जपावा ... ...अजून पुढं आहे →

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२१