मराठी संदेश: विचारधन
विचारधन, अवतरणे, अनुभव आणि अनुभूती यांचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

आनंद विचारधन

आनंदी आणि समाधानी होण्यासाठी श्रीमंत होण्याची प्रतीक्षा करू नका. आनंद विनामूल्य आहे!

मित्र विचारधन

चांगले मित्र नेहमी "गुरु" समान असतात. मग ते वयाने लहान असोत वा मोठे!

संयम विचारधन

चूक नसतांनाही केवळ वाद टाळावा म्हणून घेतलेली माघार हे संयमाचे फार मोठे प्रतीक आहे!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०