मराठी संदेश: विचारधन
विचारधन, अवतरणे, अनुभव आणि अनुभूती यांचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

जाणीव
विचारधन
खाली पडलेल्या सुक्या पानावरुन जरा हळुवारपणे जा, कारण कडक उन्हात आपण त्याच्याच सावलीत उभे राहिलो होतो!
फसवणूक
विचारधन
माणूस केव्हा फसतो ते सांगू? "आपल्याला काय मिळवायचं होतं हे जेव्हा माणसाला समजत नाही, तेव्हा तो फसलेला असतो!"
#वपु.
सल्ला आणि स्तुती
विचारधन
सल्ला हे असे सत्य आहे जे आपण कधी ऐकत नाही आणि स्तुती एक असा धोका आहे ज्याला आपण पूर्ण मन लावून ऐकतो!

पदवी
विचारधन
सुशिक्षित माणूस सुसंस्कारित असेलच असं नाही! पदवीचा उपयोग दरवाजावरच्या नावाच्या पाठीवर बारीक अक्षरात लिहिण्यापुरताच!
-वपु
×

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०