मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

गुण दोष सामाजिक

आपण आपले "गुण" ओळखावे, "दोष" सांगण्यासाठी लोक आहेतच. पाऊल टाकायचे असेल तर "पुढे" टाकावे, "मागे" ओढायला लोक आहेतच. स्वप्न पाहायचे असतील तर "मोठेपणाचे" पहावे, "कमीपणा" दाखवायला लोक आहेतच!

सामाजिक

पापाच्या पैशातून पुण्याची खरेदी करता येत नाही.

सामाजिक

शंका फक्त शंकेलाच जन्म देते.

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०