मराठी संदेश: देव
देव, अध्यात्म इ. मराठी संदेश व ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

नृसिंह पंचक स्तोत्र
देव
समर्थ रामदासस्वामीकृत "नृसिंह पंचक स्तोत्र" हे लाटानुप्रासाचे उत्तम उदाहरण आहे:

नरहरी नरपाळें भक्तपाळें भुपाळें।
प्रगट रुप विशाळें दाविलें लोकपाळें।
खवळत रिपुकाळें काळकाळें कळाळें।
तट तट तट ... ...अजून पुढं आहे →
शब्दांची ताकद
देव
बोलावे बरे। बोलावे खरे ।
कोणाच्याही मनावर । पाडू नये चरे ॥
थोडक्यात समजणे । थोडक्यात समजावणे।
शब्दांमुळे दंगल । शब्दांमुळे मंगल ।
शब्दांचे हे जंगल । ... ...अजून पुढं आहे →
उपासना
देव
देवाची उपासना करत असताना आपण छोट्या छोट्या गोष्टींची बारकाईने तयारी करतो. जसे की, महादेवाला बेल, कृष्णाला तुळस, गणपतीला जास्वंद, देवीला केवडा, दत्तगुरुंना चाफा, तसे भगवान महाविष्णुंचे आवडते फुल कोणते, असे ... ...अजून पुढं आहे →
हेचि मागणं
देव
स्वतः साठी मागितली तर - भीक
परिवारासाठी मागितली तर - भिक्षा
समाजासाठी मागितले तर - दान
विश्वासाठी मागितले तर - पसायदान!

माऊली माऊली..!
रामरक्षा म्हणा
देव
रोजच्या जीवनातील कुठल्याही प्रहरी रामरक्षा म्हंटली तरी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा तयार होते. जी स्पंदने रामरक्षेतून जागृत होतात, ती दाखविण्यासाठी कुठलाही चश्मा किंवा भींग उपलब्ध नाही, परंतु "स्वानुभव" ह्या एकमेव साधनातून ... ...अजून पुढं आहे →
गुरुदेव
देव
हे गुरुनाथा प्रेमाने भरलेले डोळे दे, श्रद्धेने झुकणारे मस्तक दे, मदत करणारे हात दे, सत्त मार्गावर चालणारे पाय दे, नामस्मरण करणारे मन दे आणि अंतिम श्वास तुझ्या चरणाशी विसाऊ दे!
...अजून पुढं आहे →

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२१