मराठी संदेश: देव
देव, अध्यात्म इ. मराठी संदेश व ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

नवरात्र
देव
नमन करूनी जगन्मातेला
पहिला प्रणाम स्वमातेला
वंदन करूनी नारायणीलादूसरा प्रणाम आजीला
खेळकर मावशी आत्या खोडकर
तिसऱा व चौथा प्रणाम हातभर
पाठराखीण बहीण, साथीला भावजय
पाचवा, सहावा प्रणाम देई आनंद
दूसरी ... ...अजून पुढं आहे →
नृसिंह पंचक स्तोत्र
देव
समर्थ रामदासस्वामीकृत "नृसिंह पंचक स्तोत्र" हे लाटानुप्रासाचे उत्तम उदाहरण आहे:

नरहरी नरपाळें भक्तपाळें भुपाळें।
प्रगट रुप विशाळें दाविलें लोकपाळें।
खवळत रिपुकाळें काळकाळें कळाळें।
तट तट तट ... ...अजून पुढं आहे →
शब्दांची ताकद
देव
बोलावे बरे। बोलावे खरे ।
कोणाच्याही मनावर । पाडू नये चरे ॥
थोडक्यात समजणे । थोडक्यात समजावणे।
शब्दांमुळे दंगल । शब्दांमुळे मंगल ।
शब्दांचे हे जंगल । ... ...अजून पुढं आहे →
उपासना
देव
देवाची उपासना करत असताना आपण छोट्या छोट्या गोष्टींची बारकाईने तयारी करतो. जसे की, महादेवाला बेल, कृष्णाला तुळस, गणपतीला जास्वंद, देवीला केवडा, दत्तगुरुंना चाफा, तसे भगवान महाविष्णुंचे आवडते फुल कोणते, असे ... ...अजून पुढं आहे →
हेचि मागणं
देव
स्वतः साठी मागितली तर - भीक
परिवारासाठी मागितली तर - भिक्षा
समाजासाठी मागितले तर - दान
विश्वासाठी मागितले तर - पसायदान!

माऊली माऊली..!

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०