मराठी संदेश: टोचण!
खास लोकांसाठी खास मराठी शैलीत टोचण!

त्रास
टोचण!
मुख्याध्यापक: तुमचा मुलगा शाळेत नेहमी त्रास देतो. तुम्ही भेटायला या उद्या!
पालक : तो घरी पण खुप त्रास देतो. आम्ही बोलावतो का तुम्हाला?
पैसा
टोचण!
साहेब, पैशात लय गर्मी असते.. सगळ्यात आधी त्यात नाती जळतात!
पसारा
टोचण!
पसारा निर्माण क‍रता येत नाही, तसेच पसारा नष्ट ही करता येत नाही; मात्र पसारा एका ठिकणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करता येतो.
- अवराआवरीचा पहिला नियम.
बिग बॉस
टोचण!
टिव्हीवर बिग बॉस बघणारे तेच लोक आहेत, जे लहानपणी जेसीबी ने चाललेले गटाराचे खोदकाम तासन तास बघायचे!
अमृततुल्य
टोचण!
चहाला अमृततुल्य म्हणणं म्हणजे...
तंबाखूला चैतन्यचूर्ण,
सिगरेटला चैतन्यकाडी आणि
दारूला चैतन्यकाढा ... म्हणण्यासारखं आहे!
×

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०