मराठी सुविचार, विचारधन, अवतरणे, चारोळ्या, अनुभव आणि अनुभूती यांचे मराठी शुभ सकाळ किंवा गुड मॉर्निंग संदेश!

... सोबत
संघर्षाच्या वेळी व्यक्ती एकटा असतो व यशस्वी झाल्यावर जग सोबत असते!
- सुप्रभात!

© मराठी ग्रीटिंग हक्क राखीव व अस्वीकरण धोरण पहा.