मराठी सुविचार, विचारधन, अवतरणे, चारोळ्या, अनुभव आणि अनुभूती यांचे मराठी शुभ रात्री किंवा गुड मॉर्निंग संदेश!

... नातं आणि मन
कमावलेलं नातं आणि जिंकलेलं मन ज्याला सांभाळता येतं, तो आयुष्यात कधीच हारत नाही!
- शुभ रात्री!

© मराठी ग्रीटिंग हक्क राखीव व अस्वीकरण धोरण पहा.