मराठी संदेश: टोचण!
खास लोकांसाठी खास मराठी शैलीत टोचण!

श्रीखंड
टोचण!
श्रीखंड चमच्याने खाणे हा शुद्ध बावळटपणा आहे. हे तर्जनीवर घेऊन, गंधासारखे जिभेला लावायचे असते..!
- पु. ल.
किंमत
टोचण!
मी एकदा आईला विचारले. सर्व धार्मिक विधीला बायकोने डावीकडेच का बसायचे? तशी म्हणाली, उजवीकडच्या शून्याला किंमत यावी म्हणून!
बचत
टोचण!
आज पेपर मध्ये जाहिरात होती...
एक साडी घ्या व ५०% वाचवा
....
.......
मी पटकन पेपरच फाडला व १००% वाचवले!
आहेस का...?
टोचण!
पॉजिटिव की निगेटिव्हच्या भरघोस यशानंतर...
...
आहेस का गेलास वाहून?
उधारी
टोचण!
बायको : ऐकलत का !
नवरा : काय?
बायको : २५०० रुपयांची गरज होती. तुमचा पगार झाला की परत करीन!
×

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०